Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến bộ báo hiệu tiết kiệm điện phát tín hiệu:

  • Máy đang ở dạng làm nóng trước, nhấn phím bất kỳ để tắt.
  • Máy đang ở chế độ tắt nguồn tự động, nhấn phím in để hủy.