Kẹt giấy xảy ra bởi những vấn đề sau:

  • Sử dụng giấy không đúng chuẩn.
  • Xem hướng dẫn sử dụng chi tiết.
  • Giấy bị ướt hoặc quăn.
  • Kiểm tra có mảnh giấy hay vật gì đó kẹt bên trong máy photocopy không? Hãy lấy tất cả những vật bị kẹt ra.
  • Đặt thanh dẫn giấy đúng vị trí dựa vào kích cỡ được sử dụng.
  • Không để giấy tràn trên khay.