Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này thường là do giấy bạn sử dụng nặng hơn mức cho phép, bị ẩm ướt hoặc giấy không đạt tiêu chuẩn.