Máy hủy giấy
 
1549958526_1537857250-1537857237-1537857052-1514939
4.400.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
4.400.000 đ
 • Miệng cắt : 220mm    
 • Loại hủy : Vụn
 • Kích cở hủy : 5 x 38 mm         
 • Số tờ hủy : 12 tờ ( A4 )
 • Dung lượng : 20 lít
1549958704_1537857378-1537857346-1514939261-1514873
5.467.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
5.467.000 đ
 • Miệng cắt : 220mm    
 • Loại hủy : Vụn
 • Kích cở hủy : 5 x 32 mm         
 • Số tờ hủy : 17-19 tờ ( A4 )
 • Dung lượng : 22 lít
 • Kích thướt : 340 x 248 x 550mm
 • Tốc độ hủy : 3.5m/min
1537858020_1537857576-1514939247-1514873964-0ef65a6
Liên hệ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
Liên hệ
 • Miệng cắt : 230mm    
 • Loại hủy : Vụn
 • Kích cở hủy : 2 x 15 mm         
 • Số tờ hủy : 18-20 tờ ( A4 )
 • Dung lượng : 40 lít
 • Kích thướt : 390 x 360 x 660mm
 • Tốc độ hủy : 3.0m/min
1537858497_1514901250-1514873938-ae49a4a3c3f22be8b6
Liên hệ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
Liên hệ
 • Miệng cắt : 230mm    
 • Loại hủy : Vụn
 • Kích cở hủy : 4 x40 mm         
 • Số tờ hủy : 25-27 tờ ( A4 )
 • Dung lượng : 60 lít
 • Kích thướt : 487 x 312 x 800mm
 • Tốc độ hủy : 3.0m/min
Sản phẩm mới
1537858757_1537858707-1531109652-1514901228-1514873
Liên hệ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
Liên hệ
 • Miệng cắt : 310mm    
 • Loại hủy : Vụn. Hủy liên tục
 • Kích cở hủy : 3.9 x40 mm         
 • Số tờ hủy : 35-37 tờ ( A4,A3 )
 • Dung lượng : 100 lít
 • Kích thướt : 500 x 420 x 920mm
 • Tốc độ hủy : 3.0m/min

Đăng ký nhận tin khuyến mại