Máy đếm tiền
 
1538124247_1538124158-190065497ba2dfdd33a926069dc6d
6.435.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
6.435.000 đ
 • Tốc độ đếm : 1.000 tờ/ phút
 • Kích thước : 353 x 305 x 250mm
 • Trọng lượng : 7Kgs
 • Nguồn điện 220V
 • Công suất 60W
 • Tần số 50/60Hz
1538123665_1538123559-1538123546-1538123313-b668c7b
3.465.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
3.465.000 đ
 • Tốc độ đếm : 1.000 tờ/ phút
 • Kích thước : 306 x 247 x 185mm
 • Trọng lượng : 5,5Kgs
 • Nguồn điện 220V
 • Công suất 60W
 • Tần số 50/60Hz
1538124434_1538124340-5eb28b53131fb63f0519612c445c5
3.025.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
3.025.000 đ
 • Chức năng đếm mẻ, ấn định số, cộng dồn
 • Tốc độ đếm : 1.000 tờ/ phút
 • Kích thước : 360 x 305 x 235mm
 • Trọng lượng : 7,5Kgs
 • Nguồn điện 220V
1550032539_1538183075-1538182831-1530867346-1530866
7.260.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
7.260.000 đ
 • Chức cộng dồn (Add)
 • Chức năng tự hiển thị lỗi.
 • Điện áp 220VAC, 60Mhz
 • Công suất 1000 tờ/1p
1550032109_1538124675-982a2c805771b191370e08810b651
7.150.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
7.150.000 đ
 • Tốc độ đếm : 1200 tờ/ phút.
 • Điện nguồn : 220v – 240v.
 • Trọng lượng : 8,8kg.
 • Công suất : 60w , 50hz.
 • Kích thước : 557 x 305 x 270 (mm).
1550032288_1538183838-1538183594-6e5c1d82862d261ae7
7.370.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
7.370.000 đ
 • Tốc độ đếm : 1200 tờ / phút .
 • Điện nguồn  : 220V - 240V .
 • Trọng lượng : 8,8 kg.
 • Kích thước   : 557 x 305 x 270 (mm).
1538122268_1538122045-1de1a2a68b522acf7335b5076bcca
3.410.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
3.410.000 đ
 • Tốc độ máy : 7giây/100 tờ tiền.
 • Điện áp: 220V – 240V.
 • Công Suất : 60W.
 • Tần số: – 50Hz ( 60Hz).
 • Kích thước: 560 x 320 x 255(mm).
 • Máy đếm tiền thông thường.
 • Tự động xóa và cộng dồn.
1538122726_bb8a0122c9ebed3eb4b98be6ed65b3ed
6.930.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
6.930.000 đ
 • Tốc độ đếm : 1200 tờ/ phút.
 • Điện nguồn : 220v – 240v.
 • Trọng lượng : 8,8kg.
 • Công suất : 60w , 50hz.
 • Kích thước : 557 x 305 x 270 (mm).
1550031509_1538121388-1538121210-1538120574-1538120
7.260.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
7.260.000 đ
 • Máy đếm tiền XIUDUN 4688
 • Tốc độ đếm : 1200 tờ/ phút.
 • Điện nguồn : 220v – 240v.
 • Trọng lượng : 8,8kg.
 • Công suất : 60w , 50hz.
 • Chức năng đếm mẻ, ấn định số, cộng dồn
 •  Kích thước : 557 x 305 x 270 (mm).
1550031870_1538121753-1538121531-abd4afde8081c04576
7.095.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
7.095.000 đ
 • Tốc độ đếm : 1200 tờ/ phút.
 • Điện nguồn : 220v – 240v.
 • Trọng lượng : 8,8kg.
 • Công suất : 60w , 50hz.
 • Kích thước : 557 x 305 x 270 (mm).
 • Máy đếm tiền cao cấp, có mức độ kiểm giả polymer chính xác cao.
 • Tự động xóa số và cộng dồn .
1550031691_1538123877-1538123753-6859feb28e377cc625
7.425.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
7.425.000 đ
 • Tốc độ đếm : 1200 tờ/ phút.
 • Điện nguồn : 220v – 240v.
 • Trọng lượng : 8,8kg.
 • Công suất : 60w , 50hz.
 • Kích thước : 557 x 305 x 270 (mm).
1538182647_1538182565-caca63879f82a8d51deca5b867f44
7.425.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
7.425.000 đ
 • Chức năng đếm mẻ, ấn định số, cộng dồn
 • Tốc độ đếm : 1.000 tờ/ phút
 • Nguồn điện 220V
 • Công suất 60W. Tần số 50/60Hz

Đăng ký nhận tin khuyến mại