Máy Fax
 
New
1548639919_1547777548-210
Liên hệ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
Liên hệ
  • Máy fax, máy in và máy photocopy kim phun.
  • Tốc độ fax: 6 giây/trang.
  • Tốc độ in: 5,5 ảnh/phút.
1515853080_b8a80481b375cb3932b26ba6e5a0aaef
6.525.000 đ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
6.525.000 đ
New
1548641413_1547779155-1547779035-1547778600-l300
Liên hệ
Số điểm trung bình
0 ( 0 người đánh giá )
Liên hệ
  • Máy fax, máy in và máy photocopy laser.
  • Tốc độ copy: 14 trang/phút.
  • Tốc độ fax: 3 giây/trang.

Đăng ký nhận tin khuyến mại